Home
            

Turn Off language keyboard mapping to play in best ==

Các tựa game đa phần nhấn AWDS để di chuyển. Nếu bạn để VietKey thì không chơi được, hãy tắt nó đi

Updating Game

== Updating games that games can play now ==

Những game dưới chữ Trending là những game KHÔNG chơi được, những game dưới chữ Updating là những game CHƠI ĐƯỢC

Contact - Liên Hệ

Play music list

You can play music list, click to play, next click to stop, next click for next track playing

Resize screen size for suitable : [wheeling mouse] + [Ctrl]

== In some cases, PC and Laptop have different screen size == Nếu bạn đang dùng laptop, vui lòng nhấn Ctrl + Lăn Chuột để ZoomOut về 80% cho vừa vặn app Lúc chơi bạn thấy game nào màn hình nhỏ quá, khó nhìn, có thể zoomin ra để chơi cho đã Màn hình laptop và màn PC có tỉ lệ size khác nhau, sẽ ra các size màn khác nhau. == Hold down the [Ctrl] key + [wheeling mouse] to fix screen size in ZoomIn/ZoomOut == Ấn giữ phím [Ctrl] + [lăn chuột] để ZoomIn/ZoomOut cho vừa vặn, tùy mục đích của bạn

Emulator game setup : PS, NES, Retro

== For each emulator game, you need to set up the key before playing == == press [SHIFT] or [ENTER] key to do something to enter game == Đối với mỗi tựa game giả lập, bạn cần cài đặt phím trước khi chơi Khi vào game bấm đại bấm càng nút [ENTER] hoặc [SHIFT] cho nó vào game [Enter] : vào game, [SHIFT] : nạp xu ( đối với những thể loại game thùng MAME)